انجمن حامیان-خیریه حضرت فاطمه زهرا س

قصه هست و نیست ها

خرید تبلت برای دانش آموزان نیازمند

مبلغ پروژه: 2,000,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 89
مبلغ مانده: 1,161,280,000 ريال

✅ مسیر دانش آموختن فرزندان ایران زمین را بسازیم.

کرونا آمده ومسیر یادگیری را برای کودکان این سرزمین سخت کرد.

بیایید این مسیر را هموار کنیم.

خرید تبلت برای کودکان نیازمندانتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید